اصفهان – حکیم شفایی

طراحی و اجرای سازه بتنی پروژه آقای نعمتی

  • 7سقف
  • متراژ زیربنا 2800 متر
  • اجرای دهانه 13متر بدون ستون