حوزه فعالیت شرکت

گروه مهندسی عمران

گروه مهندسی عمران

طراحی، نظارت و اجرای پروژه های عمرانی شامل سازه، راه، ساختمان، محوطه سازی، نقشه برداری و اجرای کامل فونداسیون خطوط انتقال برق قدرت

گروه مهندسی برق

گروه مهندسی برق

طراحی، نظارت و اجرای پروژه های مهندسی برق شامل اتوماسیون صنعتی، هوشمند سازی ساختمان و …