درباره شرکت

بنای اصلی شرکت مهندسی مبناساز در سال 1375 با تاسیس شرکت پیمانکاری پیمان پرند در اداره ثبت شرکت های شهر تهران نهاده شد. در سال 1375 تاکید بر پروژه های عمرانی در خطوط انتقال قدرت فعالیت های خود را شروع نمود و در موضوعات راه سازی، نقشه برداری و اجرای کامل فونداسیون تاورهای انتقال، پروژه های زیادی را به سر انجام رساند.

اجرای پروژه های گوناگون در اقصی نقاط کشور تجارب گرانقدری برای این شرکت فراهم نمود و باعث گردید دامنه وسیعی از خدمات مورد نیاز برای طراحی و اجرای پروژه های عمرانی در این حوزه شکل بگیرد.

در سال 1390 با پشتوانه تجارب قوی هسته مرکزی و در پرتو برنامه های پویا و پرتوان نهاد اجرایی، شرکت مهندسی مبناسازه توانیر سهامی خاص به شماره 45770 تاسیس گردید.

شرکت مبناساز با بهره گیری از افراد متخصص و مجرب در دو حوزه عمران و برق کادر خود را تکمیل نمود به صورتی که این مجموعه پتانسیل بالقوه و فعلی جهت انجام وظیفه در پروژه های عمرانی و برقی را دارد و به لحاظ انسجام یک کادر توانمند با قابلیت هدایت پروژه ها در روال منظم و بر اساس قوانین رشد و تعالی است. شرکت مبناساز علاوه بر تجارب قبلی در نظر دارد با گسترش فعالیت های خود در حوزه پروژه های ساخت ابنیه، ساختمان، محوطه سازی و … و همچنین اتوماسیون صنعتی و هوشمندسازی ساختمان بتواند افق روشنی را در مسیر خود رقم بزند.

شرکت مبناساز در سال 1397 بخشی از فعالیت های خود را در اجرای سازه های نوین معطوف نمود و با معرفی سیستم اینتل دک به جامعه مهندسین عمران در نظر دارد در سایر تلاش نیروهای خود، گامی در جهت ساخت و سازهای نوین بردارد.

تاریخچه فعالیت های شرکت

1375

تاسیس شرکت پیمانکاری پیمان پرند

1390

تاسیس شرکت مهندسی مبناسازه توانیر

سهامی خاص با شماره 45770
1397

معرفی سیستم اینتل دک

کاتالوگ کامل خدمات و پروژه های شرکت را دانلود نمایید.
دانلود کاتالوگ شرکت